Fordele

SKATTEFRIT

Medarbejdergode

Bruttolønsordning

ARBEJDSRELATEREDE SKADER

1

Du opfylder kravene til forebyggelse/behandling af arbejdsrelateret skade

2

Din arbejdsgiver kan indgå aftale med EMS BodyPOWER® om at stille vores ydelser til rådighed for dig, og hjælpe dig med en bruttolønsordning

3

Du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om at trække EMS BodyPOWER® i din bruttoløn via reglerne for bruttolønsordninger

4

Eksempel: 
Din arbejdsgiver køber og betaler 40 EMS® Træninger til dig for kr. 9.999,- excl, moms.
Din virksomhed trækker dig kr. 1.000,- pr. måned i din bruttoløn de næste 12 måneder. (beløb aftaler du med din arbejdsgiver)

5

Din arbejdsgiver kan kontakte os og indgå aftale

”Muskel- og skeletbesvær er udbredt på de danske arbejdspladser.

Ca. halvdelen af de beskæftigede oplever i løbet af et år besvær fra kroppens muskler, sener eller led, med dertilhørende kar og nerver.” 

”Muskel- og ledsygdomme udgør næsten halvdelen af alle erstatningsgodkendte erhvervssygdomme, og koster samfundet mere end 20 mia. kr. årligt.

Muskel- og ledsygdomme indtager dermed en andenplads på den økonomiske rangstige blandt de 13 største sygdomsgrupper.

Muskel- og ledsygdomme er årsag til ca. 25% af alle langtidssygemeldinger over 8 uger

SKATTEFRIT MEDARBEJDERGODE

”Medarbejdere kan opnå skattefrihed af arbejdsgiverbetalt EMS®-behandling, når
EMS BodyPOWER®  ved visitation/undersøgelse af medarbejderne registrerer, om der er tale om forebyggelse og/eller behandling af en arbejdsrelateret skade”

BRUTTOLØNSORDNING

”Hvis EMS®-behandlingen skal finansieres via en bruttolønsaftale, bør det fremgå af aftalegrundlaget, at EMS®-behandlingen vedrører behandling og/eller forebyggelse af arbejdsrelaterede skader.

Aftalen om reduktion af medarbejderens bruttoløn indgås mellem arbejdsgiver og medarbejder, og arbejdsgiver skal desuden være direkte aftalepart med EMS BodyPOWER® .

Den enkelte bruttolønsaftale skal opfylde skattemyndighedernes krav hertil for at sikre, at medarbejderen bliver beskattet af den lavere løn og dermed opnår skattefordelen. ”

Kilde: SKAT/PwC