VILKÅR & BETINGELSER

Medlemsbetingelser og sikkerhedsinstruktion

Safety Guidelines and Membership Terms & Conditions

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTION:

 • Afbryd øjeblikkeligt træningen hvis du dig dårlig, svimmel, får kvalme eller brystsmerter!
 • Tilslut eller frakobl ALDRIG elektrokabler under træningen. Afslut programmet og sluk for apparatet. Vigtigt – risiko for skade!
 • Brug aldrig elektroderne på kropsområder, de ikke er designet til! Vigtigt – risiko for skade!
 • Påsæt aldrig elektroderne på områder nær hudskader (sår, betændelser, brandsår, irritationer, eksem, etc.)
 • Stop øjeblikkeligt programmet og sluk for apparatet, hvis elektroderne bliver for varme på huden. Vigtigt – risiko for skade!
 • Tillad aldrig bevægelse i musklen som skyldes den elektriske stimulation! Spænd altid i musklen og dermed fiksér og kontrollér de stimulerede muskler.
 • Start træningen med meget lav impuls intensitet og øg intensiteten i små intervaller.
 • Forbehold (i følgende tilfælde skal brug af udstyret KUN ske efter samråd med læge): Epileptikere, patienter med pacemaker, gravide, patienter med dårligt blodomløb, tuberkulose, navle- og lyskebrok, kræftsygdomme, fremskreden åreforkalkning, blodsygdomme, alvorlige neurologiske sygdomme, diabetes, febersygdomme, bakterielle eller virale sygdomme, blødninger eller hæmofili (blødere).

Drik rigeligt med væske (minimum 0,5 l tempereret vand eller mineralvand) før træningen.

MEDLEMSBETINGELSER

Ydelsen
EMS BodyPOWER leverer personlig træning med Elektronisk Muskel Stimulation. Medlemmer skal træne i godkendt træningstøj og strømper, som enten købes eller lånes mod betaling af EMS BodyPOWER. Medlemmer skal købe og medbringe personligt chipkort til registrering af den individuelle træningsintensitet.

Træningssessioner gennemføres med en eller to deltagere med instruktion og personlig vejledning fra en EMS Trainer.

Medlemskab
Alle medlemskaber starter med en INTROTIME.

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Medlemskabet kan ikke overdrages til andre personer.

Personlige medlemspakker er forudbetalte antal træninger med en begrænset gyldighed. FlexMedlemskaber er månedlig opkrævning månedsvis forud.

Medlemmer skal være min. 18 år for selv at oprette et medlemskab hos EMS BodyPOWER. Personer under 18 år skal have en forælder eller værge med ved oprettelse af medlemskab.

Oprettelse af medlemskab og accept af de til enhver tid gældende medlemsbetingelser sker ved underskrift af medlemskort, og betaling jf. den til enhver tid gældende prisliste.

Medlemskabet træder i kraft på datoen valgt af medlemmet.

Alle medlemskaber giver adgang til alle EMS BodyPOWER studios i Danmark og udlandet.

EMS træningssessioner skal bookes og betales separat jf. den til enhver tid gældende prisliste.

EMS træninger varer 20 minutter og inkluderer træning med EMS Trainer, én flaske vand, adgang til omklædnings- og badefaciliteter med håndklæde og kropsplejeprodukter.

INTROTIMER leveres mod engangsbetaling og tjener som en introduktion til træningskoncept, udstyr og til kortlægning af mål og ambitioner. INTROTIMER forpligter ikke til køb af medlemskab.

Medlemskab er påkrævet for at sikre service og faciliteter til levering af EMS træning. Medlemskab skal ligeledes motivere til regelmæssig træning, som igen bidrager til, at EMS BodyPOWER og medlemmet kan arbejde målrettet mod de individuelle opsatte træningsmål.

Medlemmer kan booke EMS træning online eller i studio.

Medlemmets forpligtelse til betaling af medlemskab og forfaldne gebyrer frem til medlemskabets udløb gælder uagtet en gyldig opsigelse.

Betaling
Betaling for medlemskab, EMS træning, gebyrer for manglende fremmøde og øvrige køb foretaget skal ske ved medlemskabets start og for hele perioden.

Et EMS BodyPOWER medlemskab fornyes automatisk, indtil medlemmet vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når der tegnes medlemskab, kan der indgås en betalingsaftale med EMS International, hvorved medlemmet accepterer, at EMS International eller en  finansieringspartner løbende trækker et beløb svarende til pris for medlemskab, EMS træning, gebyrer for manglende fremmøde samt øvrige køb foretaget. Alle betalinger skal ske forud.

Ekstra vand, køb og/eller lån af træningstøj og chip-card kan betales med kort.

EMS International forbeholder sig, ved forsinket betaling eller andet udestående, ret til at beregne morarenter efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Såfremt medlemmet er i restance, kan EMS International afvise at levere ydelser. Kan medlemmet ikke dokumentere betaling, er EMS International berettiget til at afvise leverance af ydelser jf. medlemskabet.

EMS BodyPOWER International tager imod kontant betaling.

Opsigelse
Alle medlemskaber skal opsiges skriftligt per e-mail sendt til opsigelse@emsbodypower.dk. Opsigelse kan ske med løbende måned plus en (1) måneds varsel.

Undtaget er, hvis medlemmet er forhindret på grund af sygdom, tilskadekomst, graviditet eller erhvervsmæssige forhindringer, der er dokumenteret med lægeerklæring fra en varighed på 2 måneder. I disse tilfælde sættes medlemsskabet på hold med øjeblikkelig virkning, indtil medlemmet kan genoptage træningen; i tilfælde af graviditet i højst et år begyndende fra lægeerklæringens fremvisning.

EMS International refunderer ikke indbetalinger.

Eventuelle bankgebyrer for tilbagebetalinger, som medlemmet selv har forårsaget, vil blive fratrukket medlemmets tilgodehavende.

Pligten til betaling af medlemskab og forfaldne gebyrer gælder også, selv om medlemmet ikke benytter de pågældende ydelser uanset årsag.

Åbningstider
EMS BodyPOWER holder generelt åbent fra kl. 8 – 21, dog lukker vi fredag kl. 18. I weekenden har vi åbent fra 8 – 15. Vi holder lukket på nogle helligdage, og når personalet skal på uddannelse.

Prisændringer
Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag i studios og på websitet.

Afmelding af booking

Er et medlem forhindret i at benytte en booking skal der meldes afbud senest tolv (12) timer før starttidspunktet. Afmelding skal ske online, alternativt telefonisk eller ved personligt fremmøde. Kontaktdetaljer findes på www.emsbodypower.com

Såfremt et medlem ikke afmelder en booking rettidigt trækkes et No Show gebyr kr. 299,- for manglende fremmøde jf. den til enhver tid gældende prisliste. Medlemspakker trækkes en forudbetalt EMS træning jf. den indgåede aftale.

Medlemmets ansvar


Medlemmet har selv ansvar for at passe sin EMS Træning jf. den indgåede aftale.

Medlemmet er ansvarlig for at møde omklædt senest til den aftalte træningstid. Eksempelvis kl. 13.30 – så skal man stå omklædt og klar kl. 13.30 ved EMS maskinen.

Er medlemmet forsinket, reduceres der om nødvendigt i træningstiden. Hvis medlemmet er mere end 2 minutter forsinket kan EMS BodyPOWER helt annullere træningen uden kompensation, og dette kan også være tilfældet, hvis der er startet en træning med et andet medlem.

Medlemmet bærer ansvaret for selvforskyldte uheld. EMS BodyPOWER Denmark A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for materielle skader og økonomiske tab, der skyldes uagtsomhed.

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i EMS træning. EMS BodyPOWER anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. EMS BodyPOWER tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Øvrige bestemmelser


Såfremt en enkelt bestemmelse kendes ugyldig, omfatter det ikke den samlede aftale. I stedet for den ugyldige bestemmelse er lovgivningen gældende.

Doping
EMS BodyPOWER kan til enhver tid underlægge et medlem en af Anti Doping Danmark godkendt doping test, hvis der er begrundet mistanke om brug af ulovlige præstationsfremmende midler. Modsætter medlemmet sig dette, eller testes medlemmet positiv, vil medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Oplysninger om en evt. positiv dopingprøve vil blive givet til DFHO og vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre som er tilknyttet DFHO.

Databeskyttelse
Der henvises  til den til enhver tid opdaterede Privatlivspolitik på
www.emsbodypower.dk 

EMS International må indsamle, gemme, maskinelt behandle og anvende medlemmets personlige data til administrative formål og evaluering. EMS International kan desuden anvende medlemmets data i reklameøjemed i anonymiseret form. EMS International kan ligeledes fremsende disse data til tredjemand med henblik på databehandling, central administration, udarbejdelse af medlemssammenligninger, kontrolanalyser, benchmarking og til vurdering gennem serviceudbydere, der har tavshedspligt. Samarbejdspartnere, der benyttes i denne forbindelse, er forpligtet af en kontrakt med EMS International til at overholde bestemmelserne i databeskyttelsesloven GDPR og i overensstemmelse med retningslinjerne at behandle personrelaterede data med omhu, samt udelukkende at behandle og anvende dem i henhold til EMS International anvisninger og ikke at videregive dem til tredjepart. Medlemmets personlige data vil ikke blive anvendt til andre formål, og personrelaterede data vil ikke blive videregivet til øvrige parter, medmindre medlemmet på forhånd har givet sit udtrykkelige skriftlige samtykke, eller EMS International har en lovmæssig forpligtelse til at videregive sådanne data.

Cookies
EMSBodyPOWER.dk  anvender cookies til at lave statistik over antallet af besøgene, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores besøgende for at kunne give dem den mest optimale brugervenlighed. Ved at bruge EMSBodyPOWER.dk accepterer medlemmet, at vi anvender cookies til førnævnte formål.

Hvad er en cookie

En cookie er en lille tekstfil som bliver gemt i din browser for at kunne genkende dig ved tilbagevende besøg. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, den identificerer kun din computer. Coookien er ligeledes heller ikke i stand til at sprede virus eller anden skadelig software. Læs meget mere på dette link: Minecookies.org/information-om-cookies/

Hvor langtid gemmes en cookie
En Cookie gemmes på computeren i alt fra en dag til et vist antal måneder. Cookien fornyes ved vært besøg/login.

Hvordan sletter man cookies

På //minecookies.org/cookiehandtering kan du finde en vejledning hvordan du sletter uønsket cookies.

Hvordan undgår man cookies

Du kan finde en vejledning på Minecookies.org hvordan man blokere for cookies.

Fotografering
Det må forventes, at der kan tages fotos af træningssessioner i forbindelse med afviklingen heraf. Fotos anvendes udelukkende i markedsføring af EMS BodyPOWER eller til intern undervisining, og kun efter særskilt aftale med det enkelte medlem. Af hensyn til sikkerheden for personalet og medlemmer kan der være installeret videoovervågning, og disse optagelser vil kun blive anvendt i særlige tilfælde.

Fortrydelsesret
Medlemmer har 14 dages fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal medlemmet sende en mail til opsigelse@emsbodypower.dk eller henvende sig i sit lokale studio inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato.

Ændring af medlemsbetingelser


EMS BodyPOWER kan ændr og opdatere medlemsbetingelserne uden varsel. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt eventuelt ved opslag i studios og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på EMS BodyPOWERs website www.emsbodypower.dk.

EMS BodyPOWER har ret til at foretage sædvanlige ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider.

UNDERSKRIFT

Med din underskrift bekræfter du at have læst og forstået instruktionerne, samt at du ikke har nogen af de listede lidelser, eller at du har rådført dig med din læge som påkrævet.

Du bekræfter ligeledes, at de oplysninger du har givet om dig selv og din fysiske tilstand er korrekte.

Du bekræfter ligeledes, at du accepterer de gældende medlemsbetingelser, som altid kan findes på www.emsbodypower.dk.

 

SAFETY GUIDELINES

 • Discontinue use immediately if you feel unwell, faint, or experience chest pains!
 • Do NOT attach or detach electrode cable while the device is in use. Always stop use of device and turn off beforehand. Risk of onjury!
 • Electrodes should only be placed on the indicated areas of the body!
 • Electrodes should not be placed near any type of injury to the skin (wound, inflammation, burn, irritation, eczema, etc.)
 • Immediately stop use and turn off the device if your skin begins to feel hot! Risk of injury”
 • Limbs whose muscles are stimulated must be continually and deliberately tensed, and thus must be fixed / controlled.
 • Begin with a very low impulse strenght and increase gradually.
 • Contraindications: Epilepsy, pacemaker, and other active medical implants, pregnancy. Serious circulatory disorders, abdominal or inginual hernia, tuberculosis, tomour ilness, advanced atherosclerosis, arterial circulatory disorders, severe neurological  disorders, diabeteds mellitus, febrile illnesses, acute bacterial or viral processes, bleeding, severely increased tendency to bleed (haemophilia), liver diseases.

We advise to increase your fluid intake (by at least 0,5 litre) before the training.

MEMBERSHIP  TERMS AND CONDITIONS

Services
EMS BodyPOWER delivers personal training with Electronic Muscle Stimulation. Members must train wearing approved EMS Sports and socks, which can either be bought or borrowed for payment from EMS BodyPOWER. Members must buy and bring personal chip-card for registration of the individual training intensity.

Training sessions are conducted with one or two participants with instruction and guidance from a certified EMS Trainer.

Membership


All memberships begin with an INTRO SESSION.

Memberships are personal and cannot be used by others. The membership cannot be passed on to another person. Personal membership packages are prepaid numbers of training sessions with a limited validity.

Members must be minimum 18 years to subscribe for a membership with EMS BodyPOWER. Persons under 18 years must have a parent or guardian to sign on their behalf.

Subscription of a membership and acceptance of the currently valid membership conditions occurs by signing the Membership Information Sheet, and payment according to the currently valid price list.

The membership start date is chosen by the member. All memberships give access to all EMS BodyPOWER studios.

EMS trainings are 20 minutes and include training with EMS Trainer, one bottle of water, access to changing and showering facilities with towel.

INTRO SESSIONS are delivered for a fee and serve as an introduction to the training concept, equipment and for mapping your personal goals and ambitions. INTRO SESSIONS do not obligate you to purchase a membership.

Membership is required to ensure service and facilities for delivery of EMS training. Membership also serves as motivation for regular training, which contributes to allowing EMS BodyPOWER and the member to work together in a targeted way towards the individual training goals.

The member can book with EMS training online, and at the weekly EMS Training in your studio or by phone.

The member is still obligated to pay for the membership and any fees up until the expiry of the membership regardless of any valid cancellation.

Payment
Payment for membership, EMS training, No Show fee for failure to attend and any other purchases must happen at the start of the membership and through the entire period

Extra water, purchase and/or loan of training clothes and chip-card can be paid for by card or cash.

EMS International retains the right, in the case of late payment, to add interest according to current legislation.

If the member cannot show proof of payment, EMS International is entitled to refuse delivery of services according to the membership.

EMS BodyPOWER accept cash payment.

EMS International do not refund payments.

Opening hours


EMS BodyPOWER general opening hours is from 8 AM – 9 PM, with local adaptions to membership needs. Weekends 8 AM – 3 PM. Please check online or in your studio.

Price changes


Price changes are advised via e-mail and by notice in studios and on the website at least 30 days before the price changes become effective. Members are obliged to keep EMS BodyPOWER properly informed about a valid e-mail address.

Cancellation of a booking

If a member is prevented from attending a scheduled booking, it must latest be cancelled 12 hours before the starting time. Cancellation can be made online, by phone, or by personal attendance in the specific studio.

Contact details are found at www.emsbodypower.com

If a member fails to cancel a booking in time, a No Show fee of EUR 39,- will be charged, or a prepaid session from the Membership packages are charged according to the agreement.

Member obligations


The member is responsible for performing their EMS Training according to the agreement.

The member is responsible for being on time wearing the EMS Sportswear. Example: – the training session is scheduled for 13:30, means you are at your EMS Station latest 13:30.

If the member is late for the training, we might reduce the training time accordingly. If the member is more than 2 minutes late EMS BodyPOWER can cancel the training, and this can also be the case if training has already been started with another member.

The member is also responsible for any self-caused accidents. EMS International can in no way be held responsible for material damage and financial loss caused by negligence.

All training happens under your own responsibility. A member is responsible for being in a sufficient condition of health to allow participation in EMS training. EMS BodyPOWER therefore recommends that you consult your own doctor if you have any doubts, before the Intro Session. EMS BodyPOWER is also not responsible for any personal injuries of a member that are a result of accidents or the actions or lack of actions of other visitors.

Further provisions

If a regulation is found invalid, this does not include the remaining agreement. Instead of the invalid regulation current laws are applicable.

Doping

EMS BodyPOWER can at any time require a member to take a doping test approved by Anti Doping Danmark, if there is reasonable suspicion regarding use of illegal performance enhancing drugs. If the member resists this, or if the member tests positive, their membership will be cancelled immediately. Information regarding a positive doping test will be passed on to DFHO and will cause exclusion for at least 2 years from all exercise centres associated with DFHO.

Data protection

Our updated Privacy Policy can be found at www.emsbodypower.com

EMS International gather and use the members personal data for administrative purposes and evaluation. EMS International may also use the member’s data anonymized for advertising purposes. EMS International may also send these data to a third party, for the purposes of data management, central administration, member comparisons, control analysis, benchmarking and evaluation through service providers, who are bound to secrecy. Collaborators who are used for these purposes are obligated by a contract with EMS International to adherance to the data protection law and in accordance with the guidelines for handling personal data with due care, and to only use them in accordance to the directions given by EMS International and not to pass them on to any third party. The member’s personal data will not be used for any other purposes, and personal data will not be passed on to a third party unless the member has already given their express written permission, or EMS International has a legal requirement to pass on such data.

Cookies
www.EMSBodyPOWER.com uses cookies for statistical analysis regarding the numbers of visitors, as well as information regarding gender, age, geography and interests of our visitors in order to provide them with the best user experience. By using www.EMSBodyPOWER.com the member accepts that we use cookies for the afore mentioned purposes.

 1. What is a cookie

A cookie is a small text file which is saved in your browser in order to recognise you on future visits. The cookie does not identify you as an individual user, it only identifies your computer. The cookie is also not able to spread virus or other harmful software.

 1. How long is a cookie saved

A cookie is saved on the computer from between one day to a certain number of months. The cookie is renewed at each visit/login.

 1. How do you delete cookies

On //support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Photography and Video Surveillance


It should be expected that photos may be taken during training sessions. Photos will only be used for marketing EMS BodyPOWER or for internal education, and only after separate agreement with each individual member.

For the safety of staff and members there may be video surveillance, and these recordings will only be used in special circumstances.

Change in Membership Terms & Conditions

 

EMS BodyPOWER may change the membership terms & conditions. At significant changes in the terms of the membership, the member will be notified via email and through notice in studios and on the website. The member is at all times bound by the current version of the membership conditions, which can be found on the website www.emsbodypower.com . EMS BodyPOWER retains the right to make ordinary changes to locations, equipment and opening hours.